Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2009

Tháng 3-2009: 24 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-03-2009 Quyết định số 484/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu của huyện Tuy An. 
24-03-2009 Quyết định số 479/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bản Quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hòa. 
24-03-2009 Quyết định số 478/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Thông tin, tư vấn và hỗ trợ đầu tư thuộc Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên. 
24-03-2009 Quyết định số 477/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư thuộc Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên. 
24-03-2009 Quyết định số 476/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban quản lý Đầu tư hạ tầng Khu kinh tế Phú Yên thuộc Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên. 
20-03-2009 Quyết định số 466/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế. 
20-03-2009 Quyết định số 440/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải thể Ban quản lý Cảng cá thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
20-03-2009 Quyết định số 439/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Quan trắc môi trường thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường. 
19-03-2009 Quyết định số 431/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về tổ chức tiếp công dân của các cơ quan nhà nước tỉnh Phú Yên. 
19-03-2009 Quyết định số 427/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện “Chính sách quốc gia về Y Dược học cổ truyền tỉnh Phú Yên từ nay đến năm 2010”. 
14-03-2009 Quyết định số 419/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng đối với tổ chức. 
11-03-2009 Quyết định số 413/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Phú Yên đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 
10-03-2009 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào thi đua năm 2009. 
09-03-2009 Quyết định số 396/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội khóa XII; Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2009 và Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 24 tháng 02 năm 2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, phường. 
06-03-2009 Quyết định số 383/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Thanh tra thuộc Sở Công thương. 
06-03-2009 Quyết định số 382/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Khuyến công thuộc Sở Công Thương. 
06-03-2009 Quyết định số 381/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Tư vấn công nghiệp và tiết kiệm năng lượng thuộc Sở Công thương. 
06-03-2009 Quyết định số 380/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương. 
05-03-2009 Chỉ thị số 06/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh trong thi hành nhiệm vụ, công vụ. 
03-03-2009 Kế hoạch số 11/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến năm 2010 trên địa bàn toàn tỉnh Phú Yên. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
33,684,339 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner