Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2009

Tháng 02-2009: 28 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-2009 Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Hinh 18/2008/NQ-HĐND. 
17-02-2009 Quyết định số 283/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Làng nghề Nước mắm Gành Đỏ, địa chỉ: thôn An Thạnh, xã Xuân Thọ 2, huyện Sông Cầu. 
17-02-2009 Quyết định số 282/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Làng nghề Đan bóng Mò o, địa chỉ: thôn Hòa Thạnh, xã Xuân Cảnh, huyện Sông Cầu. 
17-02-2009 Quyết định số 281/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Làng nghề Nước mắm và Chế biến cá cơm Hòa An, địa chỉ: thôn Hòa An, xã Xuân Hòa, huyện Sông Cầu. 
16-02-2009 Quyết định số 274/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại đơn vị hành chính phường Phú Lâm, Phú Thạnh, Phú Đông thuộc thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. 
16-02-2009 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về kiểm tra, đôn đốc việc triển khai tổ chức thực hiện các giải pháp và cơ chế chính sách để phát triển sản xuất kinh doanh, nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. 
16-02-2009 Chương trình hành động số 01/CTR-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết 01 ngày 09 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2009. 
14-02-2009 Quyết định số 106/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Phú Yên. 
21-01-2009 Quyết định số 205/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi mức trợ cấp thường xuyên được quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 1991/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức trợ cấp, trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh. 
19-01-2009 Quyết định số 150/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển giao tổ chức bộ máy Bến cá, Cảng cá thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Ủy ban nhân dân: thành phố Tuy Hòa, huyện Tuy An, huyện Sông Cầu quản lý. 
19-01-2009 Quyết định số 149/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trung tâm Xã hội thành Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. 
19-01-2009 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện chế độ chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương. 
17-01-2009 Quyết định số 125/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định định mức phân bổ dự toán chi sự nghiệp dạy nghề của Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên. 
17-01-2009 Quyết định số 124/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi từ ngân sách nhà nước cho công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh. 
14-01-2009 Quyết định số 103/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 
14-01-2009 Quyết định số 102/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ. 
13-01-2009 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường học phổ thông giai đoạn 2008-2013. 
29-12-2008 Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Hinh về việc quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2006 đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025 của huyện Sông Hinh. 
29-12-2008 Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Hinh về dự toán ngân sách nhà nước huyện và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2009. 
26-12-2008 Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đông Hòa về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2009. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
33,684,645 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner