Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2009

Tháng 11-2009: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-11-2009 Chỉ thị số 31/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai toàn diện, mạnh mẽ các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết. 
30-10-2009 Quyết định số 2068/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh quy định cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lương Văn Chánh và các trường trung học phổ thông không chuyên trên địa bàn tỉnh. 
26-10-2009 Chỉ thị số 30/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Nghị định số 52/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ. 
26-10-2009 Quyết định số 2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
26-10-2009 Quyết định số 2008/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chia tách, sáp nhập, thành lập mới khu phố thuộc các phường của thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. 
23-10-2009 Quyết định số 1982/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
21-10-2009 Quyết định số 1974/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định mức hỗ trợ, cách thức quản lý và tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ di dân định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Phú Yên giai đoạn 2007-2010 và đến 2012. 
16-10-2009 Quyết định số 1947/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chuyên trách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thị xã Sông Cầu. 
16-10-2009 Quyết định số 1946/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chuyên trách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Sơn Hòa. 
16-10-2009 Quyết định số 1945/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chuyên trách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Sông Hinh. 
16-10-2009 Quyết định số 1944/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chuyên trách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Đồng Xuân. 
16-10-2009 Quyết định số 1943/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chuyên trách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Đông Hòa. 
16-10-2009 Quyết định số 1942/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chuyên trách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Tuy An. 
16-10-2009 Quyết định số 1941/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chuyên trách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố Tuy Hòa. 
16-10-2009 Quyết định số 1940/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chuyên trách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Phú Hòa. 
16-10-2009 Quyết định số 1939/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chuyên trách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Tây Hòa. 
16-10-2009 Quyết định số 1936/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phối hợp vận hành điều tiết lũ các hồ chứa thủy điện lưu vực sông Ba trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
33,684,421 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner