Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2009

Tháng 10-2009: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-10-2009 Quyết định số 1930/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Sông Cầu. 
14-10-2009 Quyết định số 1908/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp về công tác quản lý người nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
13-10-2009 Quyết định số 1902/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định một số cơ chế, giải pháp điều hành và kế hoạch triển khai đối với các dự án cấp bách, quan trọng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
07-10-2009 Chương trình hành động số 03/CTR-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
05-10-2009 Quyết định số 1826/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trường Trung cấp nghề Thanh niên dân tộc Phú Yên thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. 
30-09-2009 Quyết định số 1806/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý các dự án cấp bách tỉnh Phú Yên. 
28-09-2009 Quyết định số 1787/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn của tỉnh Phú Yên đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. 
22-09-2009 Chỉ thị số 29/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. 
22-09-2009 Quyết định số 1755/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án “Một số giải pháp củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở 03 huyện miền núi Sơn Hòa, Sông Hinh, Đồng Xuân của tỉnh Phú Yên” giai đoạn 2010-2015. 
18-09-2009 Quyết định số 1730/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá tính thuế tài nguyên các loại lâm sản, khoáng sản, nước thiên nhiên và giá xử lý lâm sản tịch thu áp dụng trên địa bàn tỉnh. 
16-09-2009 Chỉ thị số 28/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các vụ cháy lớn trên địa bàn tỉnh. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
32,923,883 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner