Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2009

Tháng 01-2009: 40 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-01-2009 Quyết định số 28/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định rút dự toán đối với vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện và thành phố. 
05-01-2009 Quyết định số 20/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh đơn giá bồi thường mộ đất khi nhà nước thu hồi đất. 
05-01-2009 Quyết định số 19/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chuyển nhiệm vụ, quyền hạn định giá đất, hồ sơ, tài liệu, cán bộ, công chức làm công tác định giá đất từ Sở Tài chính sang Sở Tài nguyên và Môi trường. 
05-01-2009 Kế hoạch số 01/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về “tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. 
02-01-2009 Quyết định số 07/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
31-12-2008 Quyết định số 2249/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định về số lượng chức danh và chế độ, chính sách, trang bị cho lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh. 
31-12-2008 Quyết định số 2238/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Phú Yên (giai đoạn 2009-2010). 
30-12-2008 Quyết định số 2233/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức tặng quà cho các đối tượng chính sách nhân ngày Tết Nguyên đán và kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7 trong năm 2009 và 2010. 
29-12-2008 Quyết định số 2215/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đặt tên một số đường ở thành phố Tuy Hòa năm 2008. 
26-12-2008 Nghị quyết số 260/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Xuân về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2009. 
26-12-2008 Nghị quyết số 259/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Xuân về việc đề nghị điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản và các danh mục công trình năm 2008. 
26-12-2008 Nghị quyết số 258/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Xuân về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2009. 
26-12-2008 Nghị quyết số 257/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Xuân về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2009. 
25-12-2008 Nghị quyết số 331/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hòa về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2009. 
25-12-2008 Nghị quyết số 330/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hòa về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách nhà nước của huyện Sơn Hòa năm 2009. 
25-12-2008 Nghị quyết số 329/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hòa về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2009. 
25-12-2008 Quyết định số 2189/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý, sử dụng lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh. 
25-12-2008 Quyết định số 2188/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh. 
25-12-2008 Quyết định số 2187/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. 
25-12-2008 Quyết định số 2186/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
32,923,871 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner