Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2008

Tháng 8-2008: 35 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-08-2008 Quyết định số 1269/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ khoản thu Quỹ xây dựng trường lớp tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh. 
11-08-2008 Chỉ thị số 23/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường quản lý và phát triển hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
05-08-2008 Nghị quyết số 86/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa về việc phê chuẩn Đề án nâng cấp hệ thống báo hiệu đường bộ thành phố Tuy Hòa đến năm 2012. 
05-08-2008 Nghị quyết số 85/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2008 của thành phố Tuy Hòa. 
05-08-2008 Nghị quyết số 84/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2007 của thành phố Tuy Hòa. 
05-08-2008 Nghị quyết số 83/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2008. 
04-08-2008 Chỉ thị số 22/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý quỹ đất trồng lúa nước trên địa bàn tỉnh. 
30-07-2008 Nghị quyết số 19/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Hòa về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2008. 
30-07-2008 Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Hòa thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính xã Hòa Định Đông và thị trấn Phú Hòa. 
30-07-2008 Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Hòa về việc tiếp tục thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2008. 
30-07-2008 Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Hòa về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Phú Hòa năm 2007. 
30-07-2008 Nghị quyết số 15/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Hòa về việc thông qua Đề án thành lập Đội quản lý các công trình đô thị huyện Phú Hòa tỉnh Phú Yên. 
30-07-2008 Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Hòa về việc tạm dừng thi công một số công trình xây dựng cơ bản và điều chỉnh kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2008. 
28-07-2008 Nghị quyết số 243/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Xuân về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Đồng Xuân năm 2007. 
28-07-2008 Nghị quyết số 242/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Xuân về điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách và một số danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 của huyện. 
28-07-2008 Nghị quyết số 241/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Xuân về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng cuối năm 2008. 
28-07-2008 Nghị quyết số 238/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Xuân về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2008. 
28-07-2008 Quyết định số 1159/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ. 
28-07-2008 Quyết định số 1158/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ. 
28-07-2008 Quyết định số 1157/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
32,935,607 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner