Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2008

Tháng 7-2008: 33 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-07-2008 Quyết định số 1126/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc miễn thu các loại phí, lệ phí theo Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. 
18-07-2008 Nghị quyết số 99/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách thu hút, sử dụng trí thức. 
18-07-2008 Nghị quyết số 98/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về xóa nhà ở tạm cho hộ nghèo giai đoạn 2009-2010. 
18-07-2008 Nghị quyết số 97/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định khung đất ở tái định cư cho các dự án lọc, hóa dầu thuộc khu vực huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. 
18-07-2008 Nghị quyết số 96/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định tiêu chí, định mức phân bổ vốn và điều chỉnh mức hỗ trợ của tỉnh để thực hiện Chương trình phát triển đường giao thông nông thôn và kiên cố hóa kênh mương từ năm 2008 đến năm 2010. 
18-07-2008 Nghị quyết số 95/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục mức thu, quản lý, sử dụng tiền lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
18-07-2008 Nghị quyết số 94/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tập trung chỉ đạo thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. 
18-07-2008 Nghị quyết số 93/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2008. 
18-07-2008 Nghị quyết số 101/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung biên chế sự nghiệp khác, sự nghiệp Văn hóa Thông tin - Thể thao, sự nghiệp Y tế và sự nghiệp Y tế cơ sở cho các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 
18-07-2008 Nghị quyết số 100/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án văn hóa tổ chức kỷ niệm Phú Yên 400 năm gắn với Năm du lịch quốc gia 2011. 
17-07-2008 Quyết định số 1111/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Sông Cầu đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. 
15-07-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Cầu về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước huyện Sông Cầu năm 2007. 
15-07-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Cầu về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2008. 
12-07-2008 Quyết định số 09/QĐ-TT.HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên. 
11-07-2008 Quyết định số 1081/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp và thủ tục chứng nhận đầu tư tại tỉnh Phú Yên. 
10-07-2008 Quyết định số 1079/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ tín dụng vệ sinh Dự án thứ ba Cấp nước và vệ sinh các thị xã, thị trấn khoản vay ADB No: 1880-VIE(SF) trên địa bàn tỉnh Phú Yên (từ năm 2008). 
08-07-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đông Hòa về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2008. 
08-07-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đông Hòa về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2007 của huyện Đông Hòa. 
08-07-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đông Hòa về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2008 của huyện Đông Hòa. 
08-07-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đông Hòa về việc phê chuẩn Đề án phân loại đô thị xã Hòa Vinh. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
33,684,395 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner