Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2008

Tháng 5-2008: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-05-2008 Quyết định số 4213/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hòa về việc ban hành Quy định phân giao nhiệm vụ thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng. 
23-05-2008 Quyết định số 829/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Sở Y tế. 
23-05-2008 Chỉ thị số 07/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Sông Cầu về việc tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Sông Cầu. 
15-05-2008 Quyết định số 799/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Nguyễn Viết Xuân. 
15-05-2008 Quyết định số 4073/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hòa về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục, trách nhiệm pháp lý trong việc xử lý vi phạm hành chính thuộc các lĩnh vực đất đai, hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị, quản lý sử dụng nhà; trình tự, thủ tục ra quyết định cưỡng chế và tổ chức cưỡng chế thu hồi đất. 
12-05-2008 Quyết định số 771/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt suất đầu tư các công trình lâm sinh trên địa bàn tỉnh Phú Yên thuộc Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng. 
12-05-2008 Quyết định số 760/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành giá đất ở dọc đường Trần Phú, thành phố Tuy Hòa (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường quy hoạch số 1 thuộc khu dân cư số 2 Trần Phú - Lê Thành Phương). 
09-05-2008 Quyết định số 756/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Đồ án khu dân cư phía Tây đường Hùng Vương (đoạn từ giao đường N5 đến giao đường 14) thành phố Tuy Hòa. 
06-05-2008 Chỉ thị số 17/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh. 
05-05-2008 Quyết định số 724/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng Trường Cao đẳng nghề Phú Yên. 
05-05-2008 Chỉ thị số 16/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2003 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
29-04-2008 Quyết định số 717/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết tỉ lệ 1/2.000 khu tái định cư Phú Lạc, xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. 
29-04-2008 Quyết định số 715/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế theo quy định tại Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. 
29-04-2008 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện các chương trình giảm nghèo. 
25-04-2008 Quyết định số 702/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển Ban quản lý dự án đầu tư của Sở Thương mại và Du lịch (nay là Sở Công Thương) về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
22-04-2008 Quyết định số 672/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên quản lý. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
32,923,902 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner