Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2008

Tháng 4-2008: 29 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-04-2008 Quyết định số 679/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch rà soát văn bản liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Tư pháp tỉnh Phú Yên. 
22-04-2008 Kế hoạch số 23/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kiềm chế lạm phát, phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh. 
22-04-2008 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai các giải pháp để góp phần kiềm chế lạm phát và phát triển kinh tế - xã hội địa phương năm 2008. 
21-04-2008 Quyết định số 650/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân giao nhiệm vụ thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng. 
21-04-2008 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2008. 
16-04-2008 Quyết định số 637/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải thể Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh. 
09-04-2008 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các hoạt động bảo vệ môi trường trong nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
07-04-2008 Quyết định số 587/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh đơn giá thiết kế các công trình lâm sinh trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
07-04-2008 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các kỳ thi trong năm 2008 và tuyển sinh năm học 2008-2009. 
04-04-2008 Kế hoạch số 19/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Kết luận số 134-KL/TU ngày 11/01/2008 của Hội nghị lần thứ 9 (đợt 2) Tỉnh uỷ khóa XIV về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân. 
02-04-2008 Quyết định số 1302/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Hòa về việc phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012. 
31-03-2008 Quyết định số 553/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2007. 
31-03-2008 Quyết định số 552/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2007. 
31-03-2008 Quyết định số 551/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2007. 
27-03-2008 Quyết định số 546/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. 
24-03-2008 Quyết định số 540/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đơn giá nhà và các công trình xây dựng gắn liền trên đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
20-03-2008 Quyết định số 492/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Phú Yên đến năm 2020. 
20-03-2008 Quyết định số 491/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Sở Thông tin và Truyền thông. 
20-03-2008 Quyết định số 490/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hợp nhất Sở Thể dục Thể thao với Sở Văn hóa - Thông tin; tiếp nhận chức năng và tổ chức về du lịch của Sở Thương mại và Du lịch thành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
20-03-2008 Quyết định số 489/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh và Ban Tôn giáo tỉnh vào Sở Nội vụ. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
32,935,478 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner