Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2008

Tháng 3-2008: 37 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-02-2010 Quyết định số 339/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Phú Yên. 
20-03-2008 Chỉ thị số 09/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiểm kê quỹ đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
19-03-2008 Quyết định số 470/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và uỷ quyền phê duyệt hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu mua sắm tài sản thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh. 
18-03-2008 Quyết định số 464/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá thóc làm căn cứ thu bằng tiền thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
18-03-2008 Quyết định số 463/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại đường phố trong các đô thị trên địa bàn tỉnh để làm căn cứ tính thuế đất. 
18-03-2008 Quyết định số 453/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 
18-03-2008 Chương trình hành động số 01/CTR-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết 02 ngày 09 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2008. 
17-03-2008 Quyết định số 437/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 
11-03-2008 Quyết định số 418/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh và mức chi tiếp khách trong nước. 
10-03-2008 Quyết định số 413/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 
07-03-2008 Quyết định số 412/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu học phí áp dụng tại Trường Đại học Phú Yên và Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên. 
06-03-2008 Quyết định số 407/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu theo dõi, giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006-2010 của cấp huyện. 
06-03-2008 Quyết định số 406/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu theo dõi, giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006-2010 của cấp xã. 
06-03-2008 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào thi đua năm 2008. 
05-03-2008 Quyết định số 405/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý vận hành các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
05-03-2008 Quyết định số 404/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2006-2010. 
01-03-2008 Quyết định số 372/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch đào tạo và chính sách hỗ trợ để phát triển nguồn nhân lực tỉnh Phú Yên đến năm 2015. 
01-03-2008 Chỉ thị số 04/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. 
28-02-2008 Quyết định số 367/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt mức hỗ trợ của dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao trình độ sản xuất của đồng bào các dân tộc và miền núi thuộc Chương trình 135. 
27-02-2008 Quyết định số 364/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá lâm sản tối thiểu làm căn cứ để xử lý lâm sản tịch thu. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
32,923,688 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner