Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2008

Tháng 12-2008: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-12-2008 Quyết định số 2079/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tỉnh. 
11-12-2008 Chỉ thị số 36/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Sửu năm 2009. 
11-12-2008 Chỉ thị số 35/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ Tết Nguyên đán Kỷ Sửu và mùa hanh khô năm 2009. 
09-12-2008 Quyết định số 2040/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập đến năm 2010 trên địa bàn tỉnh Phú Yên”. 
05-12-2008 Nghị quyết số 123/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình hoạt động giám sát và chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2009. 
05-12-2008 Nghị quyết số 122/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tổng chỉ tiêu biên chế hành chính, biên chế các loại sự nghiệp và công chức dự bị năm 2009. 
05-12-2008 Nghị quyết số 121/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh mức phụ cấp đối với chức danh Công an viên ở thôn, buôn. 
05-12-2008 Nghị quyết số 120/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình. 
05-12-2008 Nghị quyết số 119/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về đặt tên một số đường phố ở thành phố Tuy Hòa năm 2008. 
05-12-2008 Nghị quyết số 118/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Phú Yên đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. 
05-12-2008 Nghị quyết số 117/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành mức thu, quản lý, sử dụng tiền phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; lệ phí trước bạ đối với xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi; lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh. 
05-12-2008 Nghị quyết số 116/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Phú Yên năm 2007. 
05-12-2008 Nghị quyết số 107/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2009. 
05-12-2008 Nghị quyết số 106/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2009. 
02-12-2008 Quyết định số 2015/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch chi tiết thực hiện Đề án thứ hai “Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư”. 
02-12-2008 Quyết định số 2009/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo. 
28-11-2008 Quyết định số 1975/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về việc thực hiện và quản lý các đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh tại Phú Yên. 
27-11-2008 Quyết định số 1960/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý trong các Trường Cao đẳng nghề, Trường Trung cấp nghề, Trung tâm Dạy nghề giai đoạn 2008-2010 và định hướng đến năm 2020. 
25-11-2008 Quyết định số 1946/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải thể Nhà khách Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 
25-11-2008 Quyết định số 1945/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Tích hợp dữ liệu thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
32,998,298 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner