Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2008

Tháng 10-2008: 22 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-10-2008 Quyết định số 1732/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phân loại đường đô thị trên địa bàn các phường: Phú Lâm, Phú Thạnh và Phú Đông thuộc thành phố Tuy Hòa để làm căn cứ tính thuế nhà, đất. 
24-10-2008 Quyết định số 1722/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt suất đầu tư trồng rừng phòng hộ, đặc dụng Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng tỉnh Phú Yên. 
21-10-2008 Chỉ thị số 29/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về chấn chỉnh công tác đấu thầu sử dụng vốn nhà nước đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý. 
21-10-2008 Quyết định số 1716/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
14-10-2008 Quyết định số 1679/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Ban quản lý Đầu tư hạ tầng Nam Tuy Hòa - Vũng Rô vào Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên. 
13-10-2008 Chỉ thị số 28/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân. 
08-10-2008 Quyết định số 1627/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Thông tin và Truyền thông. 
01-10-2008 Chỉ thị số 27/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng. 
01-10-2008 Quyết định số 1564/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 2007-2015 và định hướng đến năm 2020 tỉnh Phú Yên. 
01-10-2008 Quyết định số 1563/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch phát triển bưu chính viễn thông giai đoạn 2007-2015 và định hướng đến năm 2020 tỉnh Phú Yên. 
30-09-2008 Chỉ thị số 26/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiêm phòng bắt buộc vắc xin cho gia súc, gia cầm. 
30-09-2008 Quyết định số 1554/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển giao nhiệm vụ từ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về Sở Thông tin và Truyền thông. 
26-09-2008 Quyết định số 1540/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Thanh tra thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
26-09-2008 Quyết định số 1537/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển giao Ban quản lý chợ Tuy Hòa từ Sở Công thương về Ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hòa quản lý. 
25-09-2008 Quyết định số 1530/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định cung cấp, đăng phát và xử lý thông tin trên báo chí thuộc địa bàn tỉnh Phú Yên. 
24-09-2008 Quyết định số 1510/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Sách, Văn hóa phẩm và Chiếu bóng thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
24-09-2008 Quyết định số 1509/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Thư viện tỉnh thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịc. 
24-09-2008 Quyết định số 1508/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn Ca múa nhạc dân gian Sao Biển thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
24-09-2008 Quyết định số 1507/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trung tâm Huấn luyện thể thao thành Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
24-09-2008 Quyết định số 1506/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trung tâm Văn hóa thông tin và triển lãm thành Trung tâm Văn hóa tỉnh thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
33,684,496 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner