Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2007

Tháng 11-2007: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-11-2007 Chỉ thị số 38/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2007. 
27-11-2007 Quyết định số 2232/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi và bổ sung Quyết định số 1991/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2007 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quy định mức trợ cấp, trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh. 
15-11-2007 Chỉ thị số 37/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự. 
15-11-2007 Quyết định số 2150/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định thực hiện xuất bản, phát hành Công báo tỉnh Phú Yên. 
14-11-2007 Quyết định số 2145/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng; tỉ lệ 1/500 Đồ án Khu cơ sở II trường Cao đẳng Xây dựng số 3. 
11-11-2007 Chỉ thị số 36/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dịch tiêu chảy cấp. 
07-11-2007 Quyết định số 2071/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy hoạch hệ thống Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Phú Yên đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. 
06-11-2007 Chỉ thị số 35/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động dạy - học và một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2007-2008. 
02-11-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Hòa thông qua Báo cáo kết quả phân loại đơn vị hành chính huyện Phú Hòa. 
26-10-2007 Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Cầu về phân loại đô thị thị trấn Sông Cầu. 
26-10-2007 Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Cầu về phân loại đơn vị hành chính huyện Sông Cầu. 
24-10-2007 Quyết định số 1991/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức trợ cấp, trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh. 
19-10-2007 Kế hoạch số 46/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ-CP, ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. 
25-09-2007 Quyết định số 1818/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
33,829,253 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner