Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 20 xuất bản ngày 15-06-2020: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-06-2020 Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thiết lập, quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ trong các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Phú Yên. (từ trang 03 đến trang 12)
04-06-2020 Quyết định số 934/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá đất cụ thể (Phương án giá đất) làm căn cứ xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư đô thị liền kề phía Bắc đường Trần Phú (đợt 1 – Giai đoạn 1), thành phố Tuy Hòa. (từ trang 13 đến trang 19)
04-06-2020 Quyết định số 935/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án đầu tư cơ sở hạ tầng Khu dân cư phía Đông đường Hùng Vương (đoạn từ đường Trần Hào - đường N7b), thành phố Tuy Hòa. (từ trang 20 đến trang 26)
04-06-2020 Quyết định số 936/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung Kế hoạch phát triển nhà ở 05 năm (2016-2020) và hàng năm trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 27 đến trang 28)
04-06-2020 Quyết định số 937/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ xác định giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất 05 khu đất trên địa bàn huyện Tây Hòa. (từ trang 29 đến trang 34)
05-06-2020 Quyết định số 938/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao đất để thực hiện dự án: Đầu tư hạ tầng đường Suối Bạc 4 tại thị trấn Củng Sơn và xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa. (từ trang 35 đến trang 37)
05-06-2020 Quyết định số 940/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2020 trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. (từ trang 38 đến trang 41)
11-06-2020 Quyết định số 987/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án phòng, chống hạn hán và xâm nhập mặn năm 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 42 đến trang 53)
15-06-2020 Quyết định số 997/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ do UBND tỉnh Phú Yên quản lý. (từ trang 54 đến trang 58)
33,466,036 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner