Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 19 xuất bản ngày 04-06-2020: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02-06-2020 Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; Quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa; cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 03 đến trang 07)
03-06-2020 Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 08 đến trang 17)
26-05-2020 Quyết định số 878/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao đất để thực hiện Đầu tư hạ tầng để khai thác quỹ đất dọc tuyến đường Hùng Vương (phía Nam), thành phố Tuy Hòa. (từ trang 18 đến trang 20)
27-05-2020 Quyết định số 881/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài chính đối với Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2020-2022. (từ trang 21 đến trang 23)
27-05-2020 Quyết định số 890/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao đất để thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Đông khu cán bộ chiến sĩ công an tỉnh, phường Phú Đông và phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa. (từ trang 24 đến trang 26)
28-05-2020 Quyết định số 893/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 tỉnh Phú Yên. (từ trang 27 đến trang 45)
28-05-2020 Quyết định số 894/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chung thị xã Sông Cầu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. (từ trang 46 đến trang 47)
03-06-2020 Quyết định số 930/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao đất để thực hiện công trình Xây dựng và vận hành đường dây trung, hạ áp Tiểu dự án Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện tỉnh Phú Yên (Khu vực thành phố Tuy Hòa). (từ trang 48 đến trang 50)
27-05-2020 Quyết định số 884/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao động-tiền lương, Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động –TBXH tỉnh Phú Yên về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. (từ trang 51 đến trang 63)
26-05-2020 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. (từ trang 64 đến trang 67)
33,466,461 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner