Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 15 xuất bản ngày 29-04-2020: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-04-2020 Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 26/11/2012 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành quy định về tổ chức dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (trang 03)
20-04-2020 Quyết định số 618/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2020 trên địa bàn huyện Đông Hòa và huyện Tây Hòa. (từ trang 04 đến trang 20)
21-04-2020 Quyết định số 637/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện trong năm 2020. (từ trang 21 đến trang 38)
21-04-2020 Quyết định số 638/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) dự án: Nút giao thông khác mức đường Hùng Vương - Quốc lộ 1. (từ trang 39 đến trang 41)
21-04-2020 Quyết định số 643/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu vực dự kiến đầu tư Khu Công viên Chuyên đề kết hợp Thương mại - Dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng. (từ trang 42 đến trang 46)
27-04-2020 Quyết định số 658/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia để các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện trong năm 2020. (từ trang 47 đến trang 52)
28-04-2020 Quyết định số 665/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 3) dự án Đường từ Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1 đến Bắc cầu Đà Nông (giai đoạn 2) đoạn Km15+910,63 - Km17+70. (từ trang 53 đến trang 55)
28-04-2020 Quyết định số 670/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2020 trên địa bàn huyện Phú Hòa. (từ trang 56 đến trang 58)
33,466,583 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner