Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 14 xuất bản ngày 20-04-2020: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-04-2020 Quyết định số 526/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các lô N-04, N-05, N-13, N-14, N-17, N-24, C-03, H-01, K7, X-01 thuộc đồ án quy hoạch chung đô thị Ô Loan. (từ trang 03 đến trang 16)
09-04-2020 Quyết định số 559/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Đông Hòa. (từ trang 17 đến trang 28)
09-04-2020 Quyết định số 560/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Phú Hòa. (từ trang 29 đến trang 39)
14-04-2020 Quyết định số 584/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển mục đích sử dụng đất và cho thuê đất để thực hiện dự án: Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Quốc Kim (cơ sở 3) tại xã An Ninh Đông, huyện Tuy An. (từ trang 40 đến trang 43)
15-04-2020 Quyết định số 590/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Tây Hòa. (từ trang 44 đến trang 55)
16-04-2020 Quyết định số 596/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất Khu đất B1 tại đường Độc Lập, xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa. (từ trang 56 đến trang 64)
17-04-2020 Quyết định số 616/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2020 trên địa bàn thành phố Tuy Hòa (bổ sung). (từ trang 65 đến trang 67)
14-04-2020 Quyết định số 582/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán các công việc chuẩn bị để lập thiết kế bản vẽ thi công và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Kè biển Xuân Hải, xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên - giai đoạn 2. (từ trang 68 đến trang 71)
14-04-2020 Quyết định số 583/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện lập: Chương trình phát triển đô thị Ealy, huyện Sông Hinh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 và Đồ án Quy hoạch chung đô thị thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. (từ trang 72 đến trang 74)
14-04-2020 Quyết định số 585/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về giao dịch bảo đảm của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Phú Yên. (từ trang 75 đến trang 77)
16-04-2020 Quyết định số 601/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Y tế dự phòng và môi trường và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Yên. (từ trang 78 đến trang 87)
33,466,391 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner