Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 12 + 13 xuất bản ngày 14-04-2020: 25 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-03-2020 Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 05 đến trang 06)
27-03-2020 Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 75/2013/NQ-HĐND ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2013-2015. (trang 07)
27-03-2020 Nghị quyết số 231/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua chủ trương đầu tư Dự án Tuyến đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn nối các huyện, thành phố: Tây Hòa, Phú Hòa, thành phố Tuy Hòa và Tuy An, tỉnh Phú Yên (giai đoạn 2). (từ trang 08 đến trang 10)
27-03-2020 Nghị quyết số 232/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua chủ trương đầu tư dự án Kè chống xói lở bờ sông Ba đoạn qua thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa. (từ trang 11 đến trang 12)
27-03-2020 Nghị quyết số 233/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua chủ trương đầu tư dự án Kè chống xói lở bờ hữu sông Bánh Lái và bờ hữu sông Trong, xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa. (từ trang 13 đến trang 14)
27-03-2020 Nghị quyết số 234/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM). (từ trang 15 đến trang 17)
27-03-2020 Nghị quyết số 235/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư dự án Trồng rừng ngập mặn khu vực Đầm Ô Loan, huyện Tuy An. (từ trang 18 đến trang 19)
27-03-2020 Nghị quyết số 236/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ. (từ trang 20 đến trang 21)
27-03-2020 Nghị quyết số 237/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua chủ trương đầu tư dự án Trưng bày Nhà lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ. (từ trang 22 đến trang 23)
27-03-2020 Nghị quyết số 238/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa cơ sở làm việc Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên tỉnh Phú Yên. (trang 24)
27-03-2020 Nghị quyết số 239/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đường Trần Phú nối dài và hạ tầng kỹ thuật (giai đoạn 1). (từ trang 25 đến trang 26)
27-03-2020 Nghị quyết số 240/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư; bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và bổ sung kế hoạch vốn năm 2020 từ nguồn ngân sách tỉnh cho dự án Đường tránh trú bão Sông Cầu - Đồng Xuân (giai đoạn 2). (từ trang 27 đến trang 28)
27-03-2020 Nghị quyết số 241/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua điều chỉnh địa điểm xây dựng dự án Cơ sở làm việc Công an cấp xã tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 29 đến trang 30)
27-03-2020 Nghị quyết số 242/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường dọc vịnh Xuân Đài - Khu du lịch Nhất Tự Sơn, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. (từ trang 31 đến trang 32)
27-03-2020 Nghị quyết số 243/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 33 đến trang 34)
27-03-2020 Nghị quyết số 244/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trương chuyển loại rừng sau khi rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng tỉnh Phú Yên của Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. (từ trang 35 đến trang 46)
27-03-2020 Nghị quyết số 245/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 47 đến trang 89)
27-03-2020 Nghị quyết số 246/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh cho phép cập nhật dự án vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện để tổ chức thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 7 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. (từ trang 90 đến trang 102)
27-03-2020 Nghị quyết số 247/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 103)
27-03-2020 Nghị quyết số 248/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 104)
01-04-2020 Quyết định số 490/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Phương án Phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô hanh năm 2020 trên địa bàn tỉnh. (từ trang 105 đến trang 121)
24-03-2020 Quyết định số 440/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ, sửa đổi một số điều Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 10/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh. (từ trang 122 đến trang 123)
27-03-2020 Quyết định số 463/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải. (từ trang 124 đến trang 133)
01-04-2020 Quyết định số 496/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. (từ trang 134 đến trang 138)
13-04-2020 Quyết định số 580/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt điều chỉnh dự án Bảo vệ và Phát triển rừng trên địa bàn tỉnh. (từ trang 139 đến trang 142)
33,466,276 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner