Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 29 + 30 + 31 + 32 + 33 xuất bản ngày 26-08-2019: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-08-2019 Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 03 đến trang 10)
23-08-2019 Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chi tiết trình tự, thủ tục thực hiện định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh. (từ trang 11 đến trang 22)
13-08-2019 Quyết định số 1224/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 23 đến trang 38)
16-08-2019 Quyết định số 1269/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế. (từ trang 39 đến trang 84)
19-08-2019 Quyết định số 1277/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, hòa giải cơ sở, phổ biến giáo dục pháp luật, bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh. (từ trang 85 đến trang 129)
19-08-2019 Quyết định số 1278/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp luật, hộ tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước, hòa giải cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh. (từ trang 130 đến trang 168)
19-08-2019 Quyết định số 1279/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên. (từ trang 169 đến trang 287)
21-08-2019 Quyết định số 1297/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục, Quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên. (từ trang 288 đến trang 304)
22-08-2019 Quyết định số 1300/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh. (từ trang 305 đến trang 307)
22-08-2019 Quyết định số 1301/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh. (từ trang 308 đến trang 310)
32,933,278 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner