Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 26 + 27 + 28 xuất bản ngày 12-08-2019: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-08-2019 Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên 05 năm (2015-2019) ban hành kèm theo Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 và Quyết định số 59/2016/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của UBND tỉnh Phú Yên. (từ trang 03 đến trang 05)
08-08-2019 Quyết định số 1208/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành tạm thời tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi tỉnh quản lý. (từ trang 06 đến trang 34)
05-08-2019 Quyết định số 1174/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông. (từ trang 35 đến trang 73)
07-08-2019 Quyết định số 1194/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa cơ sở, thư viện, gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 74 đến trang 89)
07-08-2019 Quyết định số 1195/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thư viện, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 90 đến trang 94)
08-08-2019 Quyết định số 1203/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đấu thầu, quy hoạch và xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên. (từ trang 95 đến trang 96)
12-08-2019 Quyết định số 1222/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên. (từ trang 97 đến trang 183)
32,933,545 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner