Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 01 + 02 + 03 xuất bản ngày 01-01-2019: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-12-2018 Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời hè phố trên địa bàn tỉnh. (từ trang 03 đến trang 11)
07-12-2018 Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tỷ lệ phân bổ kinh phí, nội dung chi và mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 12 đến trang 14)
07-12-2018 Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ cho người cai nghiện ma túy tại Cơ sở cai nghiện ma túy và trợ giúp xã hội tỉnh Phú Yên. (từ trang 15 đến trang 17)
07-12-2018 Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định bảng giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 18 đến trang 143)
07-12-2018 Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân tỉnh. (từ trang 144 đến trang 145)
07-12-2018 Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên Quy định mức hỗ trợ thực hiện Chương trình Sữa học đường trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2018 – 2021. (từ trang 146 đến trang 147)
20-12-2018 Quyết định số 65/2018/QĐ-UBND1 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 148 đến trang 152)
07-12-2018 Nghị quyết số 132/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh giao biên chế công chức và phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019 của tỉnh Phú Yên. (từ trang 153 đến trang 154)
07-12-2018 Nghị quyết số 135/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. (từ trang 155 đến trang 157)
07-12-2018 Nghị quyết số 136/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh đặt tên đường các khu dân cư mới trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. (từ trang 158 đến trang 160)
25-12-2018 Quyết định số 2399/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 161 đến trang 166)
26-12-2018 Quyết định số 2406/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật, Thủy lợi, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên. (từ trang 167 đến trang 183)
26-12-2018 Quyết định số 2407/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 184 đến trang 185)
33,684,559 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner