Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2017

Công báo số 05 + 06 xuất bản ngày 22-03-2017: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-03-2017 Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Bổ sung một số điều và đính chính Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019) ban hành kèm theo Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014. (từ trang 03 đến trang 04)
16-03-2017 Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, trễ hạn trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 05 đến trang 09)
06-03-2017 Quyết định số 444/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh hết hiệu lực. (từ trang 10 đến trang 11)
13-03-2017 Quyết định số 501/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. (từ trang 12 đến trang 28)
16-03-2017 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư trên địa bàn tỉnh. (từ trang 29 đến trang 31)
16-03-2017 Chương trình hành động số 02/CTR-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh cHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA UBND TỈNH NHIỆM KỲ 2016-2021. (từ trang 32 đến trang 47)
08-03-2017 Quyết định số 461/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên. (từ trang 48 đến trang 115)
16-03-2017 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh công tác soạn thảo, ban hành, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 116 đến trang 120)
20-03-2017 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững của tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016-2020. (từ trang 121 đến trang 126)
09-03-2017 Kế hoạch số 39/KH-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 và thực hiện Năm doanh nghiệp Phú Yên trong năm 2017. (từ trang 127 đến trang 134)
32,927,375 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner