Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2017

Công báo số 20 xuất bản ngày 22-06-2017: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-06-2017 Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế đối thoại giữa chính quyền các cấp với Nhân dân trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 03 đến trang 12)
20-06-2017 Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý đầu tư xây dựng Chương trình bê tông hóa hẻm phố tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 13 đến trang 20)
19-06-2017 Quyết định số 1212/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Chương trình của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017. (từ trang 21 đến trang 35)
20-06-2017 Quyết định số 1218/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Yên. (từ trang 36 đến trang 37)
13-06-2017 Quyết định số 1169/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp và phổ biến giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên. (từ trang 38 đến trang 48)
16-06-2017 Quyết định số 1195/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án xây dựng hệ thống đào tạo bóng đá trẻ tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. (từ trang 49 đến trang 65)
16-06-2017 Quyết định số 1203/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh. (từ trang 66 đến trang 71)
32,927,375 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner