Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2017

Công báo số 26 + 27 xuất bản ngày 22-08-2017: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-07-2017 Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Bổ sung một số điều của Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019) ban hành kèm theo Quyết định số 56/2014/QĐ-UBNDngày 29/12/2014. (từ trang 03 đến trang 06)
10-08-2017 Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 07 đến trang 09)
09-08-2017 Quyết định số 1550/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh. (từ trang 10 đến trang 15)
22-08-2017 Quyết định số 1636/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Đề án Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Phú Yên đến năm 2020. (từ trang 16 đến trang 30)
10-08-2017 Kế hoạch số 133/KH-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hành động phát triển ngành tôm Phú Yên đến năm 2025. (từ trang 31 đến trang 46)
02-08-2017 Quyết định số 1521/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường. (từ trang 47 đến trang 82)
15-08-2017 Quyết định số 1577/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên. (từ trang 83 đến trang 100)
15-08-2017 Quyết định số 1578/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 101 đến trang 108)
21-08-2017 Kế hoạch số 136/KH-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Khuyến nghị của Ủy ban về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ của Liên hợp quốc. (từ trang 109 đến trang 115)
32,925,075 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner