Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2017

Công báo số 29 xuất bản ngày 04-10-2017: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-09-2017 Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Giao thông vận tải với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác xử lý hành vi vi phạm quy định về sử dụng, khai thác, thi công công trình trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 03 đến trang 13)
26-09-2017 Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định 01/2017/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 của UBND tỉnh Phú Yên. (từ trang 14 đến trang 15)
26-09-2017 Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung một số Điều của Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 05 năm (2015-2019) ban hành kèm theo Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Phú Yên. (từ trang 16 đến trang 17)
27-09-2017 Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế Quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 18 đến trang 27)
28-09-2017 Quyết định số 1898/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch tỉnh Phú Yên. (từ trang 28 đến trang 36)
26-09-2017 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý thuê bao di động trả trước trên địa bàn tỉnh. (từ trang 37 đến trang 39)
25-09-2017 Kế hoạch số 151/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Đề án đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Phú Yên giai đoạn 2017 – 2020. (từ trang 40 đến trang 45)
25-09-2017 Quyết định số 1858/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án khai thác, sử dụng các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 46 đến trang 52)
25-09-2017 Quyết định số 1861/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 53 đến trang 70)
26-09-2017 Quyết định số 1875/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung và chỉ định, công bố danh sách đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh giống vật nuôi; sản xuất cung ứng tinh, vật tư cho công tác thụ tinh nhân tạo, vật tư kỹ thuật chăn nuôi và đào tạo kỹ thuật thụ tinh nhân tạo gia súc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ theo Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2015-2020. (từ trang 71 đến trang 73)
26-09-2017 Quyết định số 1879/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương. (từ trang 74 đến trang 80)
32,927,375 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner