Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2017

Công báo số 32 xuất bản ngày 06-10-2017: 5 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-09-2017 Nghị quyết số 95/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp tỉnh Phú Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. (từ trang 03 đến trang 35)
21-09-2017 Nghị quyết số 96/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Phú Yên. (từ trang 36 đến trang 42)
04-10-2017 Quyết định số 1948/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án kêu gọi đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2017-2025. (từ trang 43 đến trang 64)
14-09-2017 Quyết định số 1803/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức giá cước dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành Báo Phú Yên (giai đoạn 2018-2019) trên địa bàn tỉnh. (trang 65)
05-10-2017 Kế hoạch số 155/KH-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 66 đến trang 70)
32,927,375 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner