Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 52 + 53 xuất bản ngày 31-12-2016: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-12-2016 Nghị quyết số 57/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017. (từ trang 03 đến trang 33)
16-12-2016 Nghị quyết số 58/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2015 tỉnh Phú Yên. (từ trang 34 đến trang 40)
16-12-2016 Nghị quyết số 59/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trương đầu tư Chương trình bê tông hóa hẻm phố tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 41 đến trang 43)
16-12-2016 Nghị quyết số 60/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trương đầu tư Chương trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn các xã thuộc khu vực miền núi tỉnh Phú Yên giai đoạn 2017 - 2020. (từ trang 44 đến trang 46)
16-12-2016 Nghị quyết số 61/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. (từ trang 47 đến trang 52)
16-12-2016 Nghị quyết số 62/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. (từ trang 53 đến trang 67)
16-12-2016 Nghị quyết số 74/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Yên. (từ trang 68 đến trang 69)
16-12-2016 Nghị quyết số 75/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn tổng biên chế công chức, viên chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động, lao động hành chính năm 2017. (từ trang 70 đến trang 71)
16-12-2016 Nghị quyết số 76/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 72)
16-12-2016 Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; vì mục đích phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; thu hồi, chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ trong năm 2017. (từ trang 73 đến trang 122)
16-12-2016 Nghị quyết số 79/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 123 đến trang 127)
33,276,862 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner