Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 48 + 49 xuất bản ngày 30-12-2016: 3 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-12-2016 Quyết định số 80/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn Nhà nước do tỉnh Phú Yên quản lý. (từ trang 02 đến trang 15)
16-12-2016 Nghị quyết số 56/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020 tỉnh Phú Yên (nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý). (từ trang 16 đến trang 50)
26-12-2016 Quyết định số 3163/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên. (từ trang 51 đến trang 130)
33,013,454 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner