Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 44 + 45 xuất bản ngày 05-12-2016: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-11-2016 Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND tỉnh quản lý. (từ trang 03 đến trang 13)
21-11-2016 Quyết định số 71/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Bổ sung giá đất ở 03 Khu dân cư trên địa bàn thành phố Tuy Hòa vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019) của UBND tỉnh. (từ trang 14 đến trang 15)
21-11-2016 Quyết định số 72/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất tại xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa vào Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2016. (từ trang 16 đến trang 17)
23-11-2016 Quyết định số 73/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và quy định trình tự thủ tục xây dựng, thẩm định, phê duyệt kế hoạch khuyến công trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 18 đến trang 29)
24-11-2016 Quyết định số 74/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Bổ sung giá đất ở tại thành phố Tuy Hòa vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019) của UBND tỉnh. (từ trang 30 đến trang 31)
29-11-2016 Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất tuyến đường kè đầm Cù Mông thuộc thị xã Sông Cầu vào Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2016. (từ trang 32 đến trang 33)
14-11-2016 Quyết định số 2727/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày 17/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định số 1774/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh. (từ trang 34 đến trang 35)
15-11-2016 Quyết định số 2745/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên. (từ trang 36 đến trang 61)
18-11-2016 Quyết định số 2695/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương. (từ trang 62 đến trang 103)
18-11-2016 Quyết định số 2784/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Chương trình an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 104 đến trang 114)
23-11-2016 Quyết định số 2815/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính. (từ trang 115 đến trang 119)
33,013,311 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner