Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 42 + 43 xuất bản ngày 07-11-2016: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-10-2016 Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, 4 Điều 1 của Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh. (từ trang 04 đến trang 06)
12-10-2016 Quyết định số 58/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Điều chỉnh, bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất vào Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2016. (từ trang 07 đến trang 09)
17-10-2016 Quyết định số 59/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Bổ sung giá đất Khu dân cư Tân An (giai đoạn 2) tại xã An Hòa, huyện Tuy An vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019) của UBND tỉnh. (từ trang 10 đến trang 11)
17-10-2016 Quyết định số 60/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh. (từ trang 12 đến trang 14)
18-10-2016 Quyết định số 61/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức trợ cấp, trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh. (từ trang 15 đến trang 17)
18-10-2016 Quyết định số 62/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Bổ sung giá đất ở thành phố Tuy Hòa vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019) của UBND tỉnh. (từ trang 18 đến trang 19)
19-10-2016 Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 của UBND tỉnh. (từ trang 20 đến trang 21)
21-10-2016 Quyết định số 64/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất ở thành phố Tuy Hòa vào Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2016. (từ trang 22 đến trang 23)
24-10-2016 Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Điều chỉnh, bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất ở thị xã Sông Cầu vào Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2016. (từ trang 24 đến trang 25)
26-10-2016 Quyết định số 66/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Bổ sung giá đất ở thị xã Sông Cầu vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019) của UBND tỉnh. (từ trang 26 đến trang 27)
01-11-2016 Quyết định số 67/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 28 đến trang 34)
03-11-2016 Quyết định số 68/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Phú Yên. (từ trang 35 đến trang 48)
04-11-2016 Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 49 đến trang 63)
13-10-2016 Quyết định số 2429/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng thành Trung tâm Quy hoạch và Tư vấn xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng. (từ trang 64 đến trang 65)
13-10-2016 Quyết định số 2434/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đô thị Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên là đô thị loại V. (trang 66)
18-10-2016 Quyết định số 2477/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trung tâm Công tác xã hội trẻ em thành Trung tâm Công tác xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. (từ trang 67 đến trang 68)
19-10-2016 Kế hoạch số 157/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bảo đảm an ninh trên lĩnh vực du lịch ở Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. (từ trang 69 đến trang 74)
31-10-2016 Kế hoạch số 163/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Phú Yên chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 -2020. (từ trang 75 đến trang 81)
24-10-2016 Quyết định số 2515/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên. (từ trang 82 đến trang 137)
24-10-2016 Quyết định số 2521/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 138 đến trang 145)
28-10-2016 Quyết định số 2574/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. (trang 146)
32,999,387 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner