Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 41 xuất bản ngày 12-10-2016: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-09-2016 Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Phú Yên. (từ trang 03 đến trang 10)
04-10-2016 Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 11 đến trang 12)
05-10-2016 Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Bổ sung giá đất Khu tái định cư Dự án tuyến nối Quốc lộ 1 (Đông Mỹ) đến Khu công nghiệp Hòa Hiệp (giai đoạn 1) tại xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019) của UBND tỉnh. (từ trang 13 đến trang 14)
07-10-2016 Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên. (từ trang 15 đến trang 24)
07-10-2016 Quyết định số 2385/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đô thị Phú Hòa, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên là đô thị loại V. (trang 25)
07-10-2016 Quyết định số 2386/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đô thị Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên là đô thị loại V. (trang 26)
07-10-2016 Quyết định số 2387/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đô thị Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên là đô thị loại V. (trang 27)
07-10-2016 Quyết định số 2388/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đô thị La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên là đô thị loại V. (trang 28)
27-09-2016 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 29 đến trang 38)
06-10-2016 Quyết định số 2378/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (từ trang 39 đến trang 65)
33,158,394 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner