Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 37 + 38 xuất bản ngày 09-09-2016: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-08-2016 Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với Khu kinh tế Nam Phú Yên và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 03 đến trang 14)
24-08-2016 Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Điều chỉnh, bổ sung giá đất vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019) của UBND tỉnh. (từ trang 15 đến trang 18)
29-08-2016 Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chi tiết trình tự, thủ tục thực hiện định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 19 đến trang 55)
01-09-2016 Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch và ban hành giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt các hộ dân cư trên địa bàn tỉnh do Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên sản xuất. (từ trang 56 đến trang 57)
07-09-2016 Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định quản lý phân bón trên địa bàn tỉnh. (từ trang 58 đến trang 65)
10-08-2016 Quyết định số 1835/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 66 đến trang 77)
29-08-2016 Quyết định số 2045/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo. (từ trang 78 đến trang 88)
05-09-2016 Quyết định số 2107/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 89 đến trang 98)
05-09-2016 Quyết định số 2111/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Phú Yên. (từ trang 99 đến trang 109)
16-08-2016 Kế hoạch số 125/KH-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 110 đến trang 113)
29-08-2016 Kế hoạch số 136/KH-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016-2020. (từ trang 114 đến trang 144)
05-09-2016 Kế hoạch số 140/KH-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 145 đến trang 158)
32,997,916 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner