Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 35 + 36 xuất bản ngày 17-08-2016: 20 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-07-2016 Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016. (từ trang 04 đến trang 10)
15-07-2016 Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh. (từ trang 11 đến trang 13)
15-07-2016 Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Phú Yên. (từ trang 14 đến trang 15)
15-07-2016 Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình việc làm tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 16 đến trang 36)
15-07-2016 Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 37 đến trang 49)
15-07-2016 Nghị quyết số 43/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu, quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 50 đến trang 52)
15-07-2016 Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu, quản lý lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 53 đến trang 55)
15-07-2016 Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. (từ trang 56 đến trang 58)
15-07-2016 Nghị quyết số 46/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi tỉnh quản lý. (từ trang 59 đến trang 64)
15-07-2016 Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 126/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe môtô trên địa bàn tỉnh. (từ trang 65 đến trang 66)
15-07-2016 Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc địa phương quản lý từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021. (từ trang 67 đến trang 69)
15-07-2016 Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung chính sách thu hút, đãi ngộ bác sĩ pháp y công tác tại Trung tâm Pháp y thuộc Sở Y tế Phú Yên vào Nghị quyết số 110/2014/NQ-HĐND, ngày 25/7/2014 của HĐND tỉnh về chính sách thu hút, đào tạo, đãi ngộ bác sĩ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 - 2020. (từ trang 70 đến trang 71)
01-08-2016 Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 13/5/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên. (từ trang 72 đến trang 74)
02-08-2016 Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố. (từ trang 75 đến trang 80)
08-08-2016 Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất tại thành phố Tuy Hòa vào Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2016. (từ trang 81 đến trang 82)
08-08-2016 Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Điều chỉnh, bổ sung giá đất ở tại thành phố Tuy Hòa và thị xã Sông Cầu vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019). (từ trang 83 đến trang 85)
08-08-2016 Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 08/01/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (trang 86)
18-08-2016 Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh. (từ trang 87 đến trang 99)
15-07-2016 Nghị quyết số 49/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; vì mục đích phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng; thu hồi, chuyển mục đích trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ trong năm 2016. (từ trang 100 đến trang 140)
15-07-2016 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình hoạt động giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh. (từ trang 141 đến trang 143)
33,013,475 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner