Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 10 + 11 xuất bản ngày 15-04-2016: 4 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-04-2016 Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2016. (từ trang 02 đến trang 99)
06-04-2016 Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên. (từ trang 100 đến trang 110)
06-04-2016 Quyết định số 779/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình bảo vệ trẻ em tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 111 đến trang 115)
06-04-2016 Quyết định số 783/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 116 đến trang 121)
33,007,100 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner