Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2015

Công báo số 23 xuất bản ngày 29-09-2015: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-09-2015 Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về bảo đảm an ninh, trật tự và xử lý người có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại các trụ sở và địa điểm tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 03 đến trang 08)
21-09-2015 Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên, thực hiện một số việc liên quan chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng đăng ký đất đai. (từ trang 09 đến trang 22)
21-09-2015 Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành. (từ trang 23 đến trang 29)
22-09-2015 Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 30 đến trang 34)
21-09-2015 Chỉ thị số 36/2015/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý thuê bao di động trả trước trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 35 đến trang 37)
03-09-2015 Quyết định số 1653/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Bãi bỏ Quyết định số 1572/2011/QĐ-UBND ngày 30/9/2011 của UBND Tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thu, nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thu về đất, hoạt động khoáng sản, xây dựng cơ bản về công tác quyết toán, ghi thu, ghi chi học phí, viện phí trên địa bàn tỉnh. (từ trang 38 đến trang 39)
09-09-2015 Quyết định số 1688/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Sửa đổi nội dung Điều 1 của Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 của UBND tỉnh Phú Yên. (từ trang 40 đến trang 41)
17-09-2015 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện. (từ trang 42 đến trang 47)
21-09-2015 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý nhà nước về công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 48 đến trang 51)
31-08-2015 Quyết định số 1641/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. (từ trang 52 đến trang 66)
21-09-2015 Quyết định số 1774/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc Bổ sung Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày 17/4/2015 của Chủ tịch UBND Tỉnh về quy định mức trợ cấp, trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh. (từ trang 67 đến trang 68)
33,013,482 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner