Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2015

Công báo số 22 xuất bản ngày 01-09-2015: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-07-2015 Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp bảo vệ an toàn căn cứ Sân bay Tuy Hòa. (từ trang 03 đến trang 07)
07-08-2015 Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định đấu nối hệ thống thoát nước thải trên địa bàn thành phố Tuy Hòa. (từ trang 08 đến trang 21)
24-08-2015 Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 22 đến trang 28)
24-08-2015 Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Bổ sung cát nhiễm mặn vào Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với các loại lâm sản, khoáng sản, nước thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND Tỉnh. (từ trang 29 đến trang 30)
24-08-2015 Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung giá đất ở nông thôn tại đường 24/3 xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 05 năm (2015-2019). (từ trang 31 đến trang 32)
26-08-2015 Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước trên địa bàn tỉnh. (từ trang 33 đến trang 36)
13-08-2015 Quyết định số 1476/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Bãi bỏ Quyết định số 1366/2007/QĐ-UBND ngày 03/8/2007 của UBND tỉnh về việc quy định quản lý, sử dụng và mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của nhà nước. (từ trang 37 đến trang 38)
24-08-2015 Quyết định số 1538/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung Quyết định số 1100/2001/QĐ-UB ngày 19/4/2001 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm nghiên cứu và tư vấn phát triển Phú Yên trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư. (trang 39)
26-08-2015 Quyết định số 1590/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Danh sách các tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh. (từ trang 40 đến trang 48)
05-08-2015 Quyết định số 1428/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính liên thông mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 49 đến trang 56)
22-07-2015 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và mua sắm tài sản công. (từ trang 57 đến trang 60)
04-08-2015 Kế hoạch số 109/KH-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản và các bệnh không lây nhiễm khác trên địa bàn tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2015-2025. (từ trang 61 đến trang 68)
33,158,384 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner