Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2015

Công báo số 20 + 21 xuất bản ngày 24-07-2015: 24 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-07-2015 Nghị quyết số 138/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015. (từ trang 04 đến trang 09)
01-07-2015 Nghị quyết số 139/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 10 đến trang 11)
01-07-2015 Nghị quyết số 140/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hoá trên địa bàn tỉnh do địa phương quản lý. (từ trang 12 đến trang 14)
01-07-2015 Nghị quyết số 141/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước trên địa bàn tỉnh. (từ trang 15 đến trang 19)
01-07-2015 Nghị quyết số 142/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh. (từ trang 20 đến trang 21)
01-07-2015 Nghị quyết số 143/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. (từ trang 22 đến trang 25)
01-07-2015 Nghị quyết số 144/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh. (từ trang 26 đến trang 27)
01-07-2015 Nghị quyết số 145/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh. (từ trang 28 đến trang 29)
30-06-2015 Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 30 đến trang 35)
03-07-2015 Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành quy định cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 36 đến trang 46)
08-07-2015 Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Điều chỉnh Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 09/3/2015 của UBND Tỉnh về ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 47 đến trang 48)
08-07-2015 Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Điều chỉnh Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 27/3/2015 của UBND Tỉnh về quy định tỷ lệ phần trăm (%) giá đất để tính đơn giá thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 49 đến trang 50)
09-07-2015 Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung giá đất ở khu vực phường Phú Thạnh và phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa; xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 05 năm (2015-2019). (từ trang 51 đến trang 52)
01-07-2015 Nghị quyết số 134/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên khoá VI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 53)
01-07-2015 Nghị quyết số 135/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên khóa VI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 54)
01-07-2015 Nghị quyết số 136/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả miễn nhiệm thành viên UBND tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 55)
01-07-2015 Nghị quyết số 137/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên UBND tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 56)
01-07-2015 Nghị quyết số 146/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; vì mục đích phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; thu hồi đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ trong năm 2015. (từ trang 57 đến trang 72)
23-06-2015 Quyết định số 1108/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức quà tặng cho các đối tượng chính sách nhân ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7 trong năm 2015. (từ trang 73 đến trang 74)
16-07-2015 Quyết định số 1286/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia phòng, chống lao đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Phú Yên. (từ trang 75 đến trang 91)
20-07-2015 Quyết định số 1304/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức tự đóng góp các khoản chi phí đối với người cao tuổi có nhu cầu vào sống tại Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội. (từ trang 92 đến trang 93)
23-06-2015 Quyết định số 1069/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban công tác người cao tuổi tỉnh Phú Yên. (từ trang 94 đến trang 101)
09-07-2015 Quyết định số 1224/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án triển khai thực hiện Chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tỉnh Phú Yên. (từ trang 102 đến trang 118)
20-07-2015 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý hoạt động “hát nhạc sống” trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 119 đến trang 121)
33,829,273 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner