Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2015

Công báo số 07 + 08 xuất bản ngày 14-01-2015: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2014 Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 03 đến trang 67)
31-12-2014 Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, tuyển dụng, điều động, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, chế độ, chính sách và quản lý những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 68 đến trang 82)
31-12-2014 Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Phú Yên. (từ trang 83 đến trang 91)
06-01-2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá bồi thường đối với cây trồng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 92 đến trang 108)
13-01-2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt và ban hành Bộ đơn giá quan trắc, phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 109 đến trang 118)
06-01-2015 Chỉ thị số 02/2015/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý việc sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, lưu thông và sử dụng điện thoại không dây trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 119 đến trang 121)
33,018,684 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner