Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2015

Công báo số 03 + 04 xuất bản ngày 08-01-2015: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-12-2014 Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp với các sở, ngành chuyên môn trong quản lý hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 03 đến trang 09)
25-12-2014 Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 10 đến trang 16)
26-12-2014 Quyết định số 54/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành cơ chế, chính sách tạo quỹ đất sạch, quản lý và khai thác quỹ đất công theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 17 đến trang 36)
29-12-2014 Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đơn giá nhà và công trình xây dựng gắn liền trên đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 37 đến trang 77)
29-12-2014 Quyết định số 2188/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ. (từ trang 78 đến trang 95)
31-12-2014 Quyết định số 2219/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tạm thời chính sách hỗ trợ kinh phí cho các huyện, thị xã, thành phố sản xuất lúa theo Nghị định 42/2012/NĐ-CP của Chính phủ. (từ trang 96 đến trang 97)
24-12-2014 Quyết định số 2096/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống rừng giống, vườn giống, vườn ươm giống cây trồng lâm nghiệp tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. (từ trang 98 đến trang 105)
25-12-2014 Quyết định số 2112/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên. (từ trang 106 đến trang 116)
31-12-2014 Quyết định số 2232/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. (từ trang 117 đến trang 118)
31-12-2014 Quyết định số 2233/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. (từ trang 119 đến trang 120)
31-12-2014 Quyết định số 2234/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. (từ trang 121 đến trang 122)
31-12-2014 Quyết định số 2235/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. (từ trang 123 đến trang 124)
31-12-2014 Quyết định số 2236/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. (từ trang 125 đến trang 126)
33,002,897 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner