Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2014

Công báo số 29 + 30 xuất bản ngày 27-10-2014: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-10-2014 Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định đối tượng, tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ đối với cộng tác viên làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em tại thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 112/2014/NQ-HĐND ngày 25/7/2014 của HĐND Tỉnh. (từ trang 04 đến trang 06)
09-10-2014 Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định tạm thời các thông số kỹ thuật: Hệ số độ thon thân cây (hình số f), tỉ lệ lợi dụng gỗ (gỗ dân dụng và gỗ nguyên liệu giấy) và hệ số qui đổi từ đơn vị m3 sang đơn vị ster đối với các loài keo trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 07 đến trang 08)
10-10-2014 Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh giá và tên gọi của các khu đất trên địa bàn huyện Tuy An đã được bổ sung trong Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2014. (từ trang 09 đến trang 11)
14-10-2014 Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng cho mỗi hộ gia đình cá nhân trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 12 đến trang 21)
21-10-2014 Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Yên. (từ trang 22 đến trang 43)
15-10-2014 Quyết định số 1672/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chính sách pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 44 đến trang 52)
24-10-2014 Quyết định số 1741/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Ba Bản mở rộng, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. (từ trang 53 đến trang 54)
03-10-2014 Quyết định số 1600/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế mẫu (bước thiết kế bản vẽ thi công-dự toán) nhà lớp học quy mô 01 lớp Trường mầm non phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013-2020 trên địa bàn Tỉnh. (từ trang 55 đến trang 57)
10-10-2014 Quyết định số 1640/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh công nhận điểm du lịch địa phương tỉnh Phú Yên năm 2014. (từ trang 58 đến trang 59)
14-10-2014 Quyết định số 1654/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế mẫu kiên cố hóa kênh mương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Yên. (từ trang 60 đến trang 68)
14-10-2014 Quyết định số 1692/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Phú Yên. (từ trang 69 đến trang 72)
17-10-2014 Quyết định số 1697/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định nội dung chi và mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. (từ trang 73 đến trang 75)
23-10-2014 Quyết định số 1731/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/6/2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 76 đến trang 82)
23-10-2014 Quyết định số 1733/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Phú Yên. (từ trang 83 đến trang 93)
23-10-2014 Quyết định số 1734/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Danh mục các thôn (xã) điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; học sinh Trung học phổ thông không thể đến trường và trở về nhà trong ngày để hưởng chế độ theo Thông tư Liên tịch số 27/2013/TTLT-BGDĐT-BTC trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 94 đến trang 102)
24-10-2014 Quyết định số 1740/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính. (từ trang 103 đến trang 108)
16-10-2014 Chỉ thị số 26/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý nhà nước và xử lý quỹ đất của nhà nước quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 109 đến trang 114)
23-10-2014 Chỉ thị số 28/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. (từ trang 115 đến trang 119)
32,925,616 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner