Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2014

Công báo số 27 + 28 xuất bản ngày 01-10-2014: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-09-2014 Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 1148/2010/QĐ-UBND ngày 16/8/2010 của UBND Tỉnh về quy định Biểu cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô áp dụng trên địa bàn Tỉnh. (từ trang 03 đến trang 04)
25-09-2014 Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá sản phẩm: Đo đạc địa chính; Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính. (từ trang 05 đến trang 64)
26-09-2014 Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. (từ trang 65 đến trang 75)
29-09-2014 Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định thời gian và trình tự phối hợp thực hiện đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 76 đến trang 98)
25-09-2014 Quyết định số 1540/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập cụm công nghiệp Ngọc Sơn Đông, xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên. (từ trang 99 đến trang 100)
26-09-2014 Quyết định số 1552/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy trên địa bàn tỉnh. (từ trang 101 đến trang 112)
30-09-2014 Quyết định số 1575/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Tiếp công dân tỉnh Phú Yên. (từ trang 113 đến trang 114)
22-09-2014 Quyết định số 1522/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông. (từ trang 115 đến trang 123)
22-09-2014 Quyết định số 1523/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên. (từ trang 124 đến trang 127)
32,921,137 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner