Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2014

Công báo số 26 xuất bản ngày 22-09-2014: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-09-2014 Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá tính thuế tài nguyên đối với các loại lâm sản, khoáng sản, nước thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 03 đến trang 07)
16-09-2014 Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định bảo trì công trình dân dụng, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 08 đến trang 15)
15-09-2014 Quyết định số 1477/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định 250/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 25-KL/TW ngày 02/8/2012 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 16/8/2004 của Bộ Chính trị khóa IX nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ đến năm 2020. (từ trang 16 đến trang 32)
17-09-2014 Chỉ thị số 22/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 33 đến trang 37)
11-09-2014 Quyết định số 1451/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 38 đến trang 42)
11-09-2014 Quyết định số 1452/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên. (từ trang 43 đến trang 49)
11-09-2014 Quyết định số 1453/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 50 đến trang 58)
18-09-2014 Chỉ thị số 23/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ngăn chặn tình trạng phá rừng phòng hộ ven biển để nuôi tôm trên địa bàn Tỉnh. (từ trang 59 đến trang 60)
18-09-2014 Chỉ thị số 24/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh tôm có chứa tạp chất trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 61 đến trang 63)
18-09-2014 Chỉ thị số 25/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2014. (từ trang 64 đến trang 69)
32,927,375 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner