Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2014

Công báo số 01 + 02 xuất bản ngày 03-01-2014: 26 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-12-2013 Nghị quyết số 88/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014. (từ trang 05 đến trang 12)
12-12-2013 Nghị quyết số 91/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Nghị quyết số 164/2010/NQ-HĐND, ngày 18/10/2010 của HĐND tỉnh Phú Yên về Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015. (từ trang 13 đến trang 14)
12-12-2013 Nghị quyết số 92/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 75/2007/NQ-HĐND, ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh Phú Yên về quy định danh mục, mức thu, quản lý, sử dụng tiền phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 15 đến trang 20)
12-12-2013 Nghị quyết số 93/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi hỗ trợ phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 21 đến trang 22)
12-12-2013 Nghị quyết số 95/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Nghị quyết số 39/2011/NQ-HĐND, ngày 16/12/2011 của HĐND tỉnh về Quy định mức thu, chế độ quản lý, sử dụng lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi, phí thẩm định cấp phép vật liệu nổ công nghiệp; mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí trông giữ xe đạp, xe máy, mô tô, ô tô, phí vệ sinh và phí chợ trên địa bàn tỉnh. (từ trang 23 đến trang 24)
12-12-2013 Nghị quyết số 96/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi hỗ trợ khuyến khích thành lập hợp tác xã và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng các đối tượng của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 25 đến trang 27)
12-12-2013 Nghị quyết số 97/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 28 đến trang 29)
12-12-2013 Nghị quyết số 98/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 30 đến trang 43)
12-12-2013 Nghị quyết số 99/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung, sửa đổi Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND, ngày 21/9/2011 của HĐND tỉnh về Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2020. (từ trang 44 đến trang 51)
12-12-2013 Nghị quyết số 102/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 152/2010/NQ-HĐND, ngày 16/7/2010 của HĐND tỉnh Phú Yên về số lượng, chức danh cán bộ, công chức cấp xã; chức danh, mức phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh. (từ trang 52 đến trang 56)
17-12-2013 Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch và ban hành giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt các hộ dân cư trên địa bàn Tỉnh do Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Phú Yên sản xuất. (từ trang 57 đến trang 58)
24-12-2013 Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp liên ngành quản lý đa dạng sinh học và an toàn sinh học trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 59 đến trang 71)
12-12-2013 Nghị quyết số 89/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014. (từ trang 72 đến trang 83)
12-12-2013 Quyết định số 90/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2012 tỉnh Phú Yên. (từ trang 84 đến trang 89)
12-12-2013 Nghị quyết số 94/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 49/NQ-HĐND, ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh Phú Yên về Phương án xử lý quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 90 đến trang 91)
12-12-2013 Nghị quyết số 100/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn tổng biên chế công chức, biên chế sự nghiệp các loại và chỉ tiêu hợp đồng lao động hành chính năm 2014. (từ trang 92 đến trang 93)
12-12-2013 Nghị quyết số 101/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chia tách, thành lập thôn, khu phố. (từ trang 94 đến trang 96)
12-12-2013 Nghị quyết số 103/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình hoạt động giám sát và chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014. (từ trang 97 đến trang 99)
12-12-2013 Nghị quyết số 104/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Phú Yên khóa VI, nhiệm kỳ 2011-2016. (trang 100)
26-12-2013 Quyết định số 2344/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 101 đến trang 112)
20-12-2013 Quyết định số 2258/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. (trang 113)
20-12-2013 Quyết định số 2259/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. (trang 114)
20-12-2013 Quyết định số 2260/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. (trang 115)
20-12-2013 Quyết định số 2261/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. (trang 116)
20-12-2013 Quyết định số 2262/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. (trang 117)
26-12-2013 Chỉ thị số 22/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trong dịp tết Dương lịch và tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014. (từ trang 118 đến trang 120)
32,998,155 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner