Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2014

Công báo số 25 xuất bản ngày 04-09-2014: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-08-2014 Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về việc tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên. (từ trang 03 đến trang 12)
29-08-2014 Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung giá đất 07 Khu tái định tại các xã và phường trên địa bàn thị xã Sông Cầu vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh năm 2014. (từ trang 13 đến trang 14)
29-08-2014 Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Quyết định số 230/2010/QĐ-UBND ngày 11/02/2010 của UBND Tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Phú Yên theo Nghị quyết số 162/2010/NQ-HĐND ngày 18/10/2010 của HĐND Tỉnh. (từ trang 15 đến trang 16)
15-08-2014 Quyết định số 1296/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch”. (trang 17)
19-08-2014 Quyết định số 1320/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển cơ sở vật chất và bộ phận giáo viên THCS của Trường THCS và THPT Tôn Đức Thắng về UBND huyện Sông Hinh và đổi tên Trường THCS và THPT Tôn Đức Thắng thành Trường THPT Tôn Đức Thắng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. (từ trang 18 đến trang 19)
19-08-2014 Quyết định số 1327/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 23/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Nhà hát ca múa nhạc Sao Biển trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên. (trang 20)
29-08-2014 Quyết định số 1405/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án thí điểm thi tuyển cạnh tranh vị trí quản lý trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của tỉnh Phú Yên. (từ trang 21 đến trang 37)
19-08-2014 Quyết định số 1328/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” tỉnh Phú Yên. (từ trang 38 đến trang 42)
20-08-2014 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. (từ trang 43 đến trang 47)
20-08-2014 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020. (từ trang 48 đến trang 59)
03-09-2014 Chỉ thị số 21/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2014-2015. (từ trang 60 đến trang 64)
33,742,161 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner