Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2014

Công báo số 20 + 21 xuất bản ngày 25-07-2014: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-07-2014 Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 03 đến trang 14)
15-07-2014 Quyết định số 1100/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tuy An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. (từ trang 15 đến trang 32)
22-07-2014 Quyết định số 1140/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tạm thời về định mức hỗ trợ Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất năm 2014-2015, thuộc Chương trình 135. (từ trang 33 đến trang 36)
21-07-2014 Quyết định số 1121/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định mức chi hỗ trợ cho các cán bộ, chiến sỹ làm việc tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động trên địa bàn tỉnh. (từ trang 37 đến trang 38)
21-07-2014 Quyết định số 1123/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên tỉnh Phú Yên. (từ trang 39 đến trang 50)
21-07-2014 Quyết định số 1124/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (từ trang 51 đến trang 117)
23-07-2014 Quyết định số 1155/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp giấy chứng nhận các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh và tặng thưởng cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn có sản phẩm đạt giải, năm 2014. (từ trang 118 đến trang 121)
32,927,375 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner