Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2014

Công báo số 18 xuất bản ngày 04-07-2014: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-06-2014 Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung giá đất Khu tái định cư khu phố Chí Đức, thị trấn Chí Thạnh và khu tái định cư đồng Cây Dông, thôn Mỹ Phú, xã An Hiệp, huyện Tuy An vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2014. (từ trang 04 đến trang 05)
20-06-2014 Quyết định số 936/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung điểm khai thác khoáng sản vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Phú Yên đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. (từ trang 06 đến trang 07)
20-06-2014 Quyết định số 966/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung điểm khai thác khoáng sản vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Phú Yên đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. (từ trang 08 đến trang 09)
24-06-2014 Quyết định số 975/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. (trang 10)
30-06-2014 Quyết định số 1007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải thể Ban quản lý dự án Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng tỉnh Phú Yên. (trang 11)
30-06-2014 Quyết định số 1014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011-2015) thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa. (từ trang 12 đến trang 17)
30-06-2014 Quyết định số 1015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011-2015) thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa. (từ trang 18 đến trang 22)
30-06-2014 Quyết định số 1016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011-2015) thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa. (từ trang 23 đến trang 28)
30-06-2014 Quyết định số 1017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011-2015) thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa. (từ trang 29 đến trang 34)
30-06-2014 Quyết định số 1018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011-2015) thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh. (từ trang 35 đến trang 41)
30-06-2014 Quyết định số 1019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011-2015) thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa. (từ trang 42 đến trang 47)
30-06-2014 Quyết định số 1020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011-2015) thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An. (từ trang 48 đến trang 54)
02-07-2014 Quyết định số 1037/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên. (từ trang 55 đến trang 57)
20-06-2014 Quyết định số 928/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc hủy bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. (từ trang 58 đến trang 59)
20-06-2014 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. (từ trang 60 đến trang 61)
02-07-2014 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý bảo đảm an toàn hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 62 đến trang 65)
33,742,344 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner