Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2014

Công báo số 15 xuất bản ngày 18-06-2014: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-06-2014 Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. (từ trang 03 đến trang 04)
05-06-2014 Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung giá đất Khu tái định cư Đồng Gia Điền tại xã An Hòa, huyện Tuy An vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2014. (từ trang 05 đến trang 06)
13-06-2014 Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp, nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 07 đến trang 11)
17-06-2014 Quyết định số 922/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 tỉnh Phú Yên. (từ trang 12 đến trang 36)
06-06-2014 Quyết định số 850/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 37 đến trang 46)
06-06-2014 Quyết định số 851/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên. (từ trang 47 đến trang 68)
11-06-2014 Quyết định số 882/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định số lượng và mức hỗ trợ cho cán bộ theo dõi, quản lý đối tượng cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2014-2015. (từ trang 69 đến trang 70)
06-06-2014 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống hạn hán và xâm nhập mặn, đảm bảo sinh hoạt, sản xuất vụ Hè Thu năm 2014. (từ trang 71 đến trang 73)
09-06-2014 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường năm 2014. (từ trang 74 đến trang 76)
32,925,120 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner