Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2014

Công báo số 13 + 14 xuất bản ngày 03-06-2014: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-05-2014 Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung giá đất tại xã An Phú, thành phố Tuy Hòa vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2014. (trang 03)
30-05-2014 Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại chính quyền cơ sở trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 04 đến trang 10)
02-06-2014 Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định cấp Giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ. (từ trang 11 đến trang 15)
29-04-2014 Quyết định số 648/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của huyện Phú Hòa. (từ trang 16 đến trang 23)
12-05-2014 Quyết định số 696/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Võ Nguyên Giáp thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở nâng cấp Trường Trung học cơ sở Lý Thường Kiệt thuộc thị xã Sông Cầu. (từ trang 24 đến trang 25)
27-05-2014 Quyết định số 809/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành một số chế độ hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, người gặp khó khăn đột xuất do mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh. (từ trang 26 đến trang 34)
12-05-2014 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 35 đến trang 37)
09-05-2014 Quyết định số 695/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Phú Yên. (từ trang 38 đến trang 43)
15-05-2014 Quyết định số 729/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. (từ trang 44 đến trang 55)
19-05-2014 Quyết định số 738/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế mẫu (bước thiết kế bản vẽ thi công-dự toán) Nhà văn hóa và khu tập thể thao xã/thôn phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013-2020 trên địa bàn Tỉnh. (từ trang 56 đến trang 59)
30-05-2014 Quyết định số 830/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 60 đến trang 76)
30-05-2014 Quyết định số 832/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 77 đến trang 124)
02-06-2014 Quyết định số 837/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế mẫu (bước thiết kế bản vẽ thi công-dự toán) trường học (14 hạng mục), phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013-2020 trên địa bàn Tỉnh. (từ trang 125 đến trang 128)
30-05-2014 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, vận hành khai thác công trình cấp nước tập trung nông thôn. (từ trang 129 đến trang 130)
33,684,380 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner