Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2014

Công báo số 11 + 12 xuất bản ngày 05-05-2014: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-04-2014 Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, cán bộ, công chức cấp xã và các chức danh lãnh đạo quản lý doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên. (từ trang 03 đến trang 25)
23-04-2014 Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành thiết kế mẫu các loại đường bê tông giao thông nông thôn có bề rộng từ 3,5m - 5,5m và các loại ống cống. (từ trang 26 đến trang 40)
18-04-2014 Chỉ thị số 10/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 41 đến trang 46)
29-04-2014 Quyết định số 650/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 1 của Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 của UBND Tỉnh về mức hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. (từ trang 47 đến trang 48)
21-04-2014 Kế hoạch số 59/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Đề án chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. (từ trang 49 đến trang 75)
22-04-2014 Quyết định số 627/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên kỳ đầu được hệ thống hóa từ tháng 7/1989 đến ngày 31/12/2013. (từ trang 76 đến trang 123)
15-04-2014 Kế hoạch số 58/KH-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường chỉ đạo và thực hiện các biện pháp kiểm soát, bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 124 đến trang 129)
28-04-2014 Kế hoạch số 63/KH-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh triển khai mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo” giai đoạn 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 130 đến trang 141)
33,684,698 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner