Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2014

Công báo số 08 xuất bản ngày 18-03-2014: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-03-2014 Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về thủ tục, đối tượng và mức đóng góp, miễn, giảm, hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện tại Trung tâm, tại cộng đồng và gia đình trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 03 đến trang 09)
13-03-2014 Chỉ thị số 05/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng cao chất lượng soạn thảo, ban hành, kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 10 đến trang 13)
03-03-2014 Quyết định số 329/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Phú Yên. (từ trang 14 đến trang 19)
04-03-2014 Quyết định số 342/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Quyết định số 1549/QĐ-UBND ngày 13/10/2010 của UBND Tỉnh về việc thành lập Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến du lịch trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (trang 20)
05-03-2014 Quyết định số 345/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập cụm công nghiệp thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. (từ trang 21 đến trang 22)
05-03-2014 Quyết định số 346/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập cụm công nghiệp Ba Bản, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. (từ trang 23 đến trang 24)
05-03-2014 Quyết định số 347/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập cụm công nghiệp Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên. (từ trang 25 đến trang 26)
05-03-2014 Quyết định số 348/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập cụm công nghiệp Tam Giang, xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. (từ trang 27 đến trang 28)
06-03-2014 Quyết định số 354/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp thoát nước Phú Yên. (từ trang 29 đến trang 36)
06-03-2014 Quyết định số 355/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy Nông Đồng Cam. (từ trang 37 đến trang 44)
06-03-2014 Quyết định số 356/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Phú Yên. (từ trang 45 đến trang 52)
14-03-2014 Quyết định số 401/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của huyện Đông Hòa. (từ trang 53 đến trang 58)
14-03-2014 Quyết định số 404/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch”. (từ trang 59 đến trang 60)
21-02-2014 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 61 đến trang 63)
32,925,111 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner